Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który jest obchodzony dnia 16 listopada. Stosunkowo bardzo dużo osób systematycznie boryka się z brakiem akceptacji i to właśnie ta data ma to dawać do zrozumienia. Nakłanianie do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego typu jest okazją do tego, by zajęli się rozwiązaniem tego dużego problemu. Nauczanie, czy też prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie akceptacji oraz brak gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest skuteczną metodą przeciwdziałania wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie występujące zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, mają do czynienia właśnie te grupy, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Przejawy braku aceptacji mogą być niewiarygodnie kłopotliwe dla osób prześladowanych, dlatego również obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma wspominać o różnych sytuacjach, w których dochodzi do awantur, a także pomóc w odnalezieniu głębszych przesłanek ukazania się nietolerancji. Tego rodzaju działania mogą być pomocne do tego, aby zrozumieć, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale także oznajmić, czym jest uznanie i poszanowanie różnic indywidualnych. Ma również pouczać, nauczyć uznania różnego rodzaju kultur, rozumienia innych ludzi, ale też założeniem takich działań jest umiejętności wysłuchiwania.

W jaki sposób celebrowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali generalny manifest, w którym argumentują wielkie poparcie dla ofiar fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Pod jednogłośnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie podkreślana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Głównie w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz